Technical Program Committee

Jinglun Shi

South China University of Technology

Jialiang Lu

Shanghai Jiao Tong University

Zhenyu Xiao

Beijing University of Aeronautics and Astronautics

Xiang Chen

Sun Yat-sen University

Shaohui Mei

Northwestern Polytechnical University

Zhong Shen

Xidian University

Qinghe Du

Xi’an Jiaotong University

Jianchao Du

Xidian University

Yong Niu

Beijing Jiaotong University

Yongqiang Hei

Xidian University

Guifang Li

Northwestern Polytechnical University

Zhengchuan Chen

Singapore University of Technology and Design

Xiaoyan Pang

Northwestern Polytechnical University

Yiming Liu

China Academy of Electronics and Information Technology)

Yongqian Du

Northwestern Polytechnical University

Mingwu Yao

Xidian University

He Guan

Northwestern Polytechnical University

Min Zhu

Xidian University

Zhongjin Liu

Coordination Center of China

Shimin Li

Winona State University, USA

Rongfei Fan

Beijing Institute of Technology

Zhou Zhang

China Electronic System Engineering Company